enfrdeitpt

Estatuts i bases d'actuació de la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació núm. 12, Cova del Vidre. Aprovació inicial.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
Anunci de l'Ajuntament de Prades, sobre la l'aprovació inicial d'uns estatuts i bases d'actuació (025-2010).
L'Alcaldia, mitjançant Decret núm. 0144/2010 de data 30 de desembre de 2010, ha aprovat inicialment els estatuts i bases d'actuació de la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació núm. 12 "Cova del Vidre", els quals es poden examinar a la secretaria de Ajuntament, plaça Major, núm. 2, en horari d'oficina (de 08:00 a 15:00 hores).

La qual cosa es fa pública perquè totes les persones interessades puguin presentar en el termini d'un mes les al·legacions que creguin convenients i sol·licitar, si escau, que siguin incorporades a la junta de compensació.

Prades, 31 de desembre de 2010. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal.
2011/428 - AJUNTAMENT DE PRADES