enfrdeitpt
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
Anunci de l'Ajuntament de Prades, sobre la l'aprovació inicial d'uns estatuts i bases d'actuació (025-2010).
L'Alcaldia, mitjançant Decret núm. 0144/2010 de data 30 de desembre de 2010, ha aprovat inicialment els estatuts i bases d'actuació de la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació núm. 12 "Cova del Vidre", els quals es poden examinar a la secretaria de Ajuntament, plaça Major, núm. 2, en horari d'oficina (de 08:00 a 15:00 hores).

La qual cosa es fa pública perquè totes les persones interessades puguin presentar en el termini d'un mes les al·legacions que creguin convenients i sol·licitar, si escau, que siguin incorporades a la junta de compensació.

Prades, 31 de desembre de 2010. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal.
2011/428 - AJUNTAMENT DE PRADES