enfrdeitpt
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
fotoLa construcció d'aquest camí, de 27 quilòmetres de longitud en la seva ruta principal i 10 quilòmetres en ramals, ha suposat una inversió de 1.337.437 euros Contribueix a diversificar l'activitat econòmica de la regió, potenciant l'oferta turística, ia impulsar la conservació dels espais naturals des de l'educació mediambiental El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a través de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Forestal, ha finalitzat les obres de condicionament del Camí Natural de Muntanyes de Prades, a Tarragona, que han suposat una inversió de 1.337.437 euros .

Per al condicionament d'aquest camí, de 27 quilòmetres de longitud en la seva ruta principal i 10 quilòmetres en ramals, s'han realitzat actuacions d'adequació de la plataforma mitjançant l'execució de desbrossaments, perfilat i estabilització del sòl, per obtenir una base resistent i impermeable . S'ha dotat d'infraestructura de proteccions mitjançant l'execució de balustrada de fusta i passarel · les, i s'ha senyalitzat el traçat mitjançant la col · locació de senyalització direccional, preventiva i informativa seguint les directrius de senyalització de Camins Naturals del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient .
 

El traçat del Camí Natural Muntanyes de Prades, una ruta circular vianants que uneix el nucli urbà amb les serres que li circumden, discorre per diferents punts d'interès paisatgístic, geològic i cultural del citat terme municipal. En ell es troben diferents comunitats vegetals pròpies de regions subalpines i euro-siberianes, formacions de naturalesa càrstica, restes del neolític, ermites i restes de pous de gel.

L'usuari pot visitar la Vila de Prades, catalogada com a Bé d'Interès Cultural. El camí, amb una longitud total de 27 km en el seu traçat principal, compte al seu torn amb diversos trams alternatius que sumen uns 10 Km: ermites, pous de gel, camí de la serra del bosc, Tossal de la Baltasana i del roure reboll, Pla de la guàrdia i Perelloner del Cisterer

Està destinat exclusivament a vianants i usuaris en bicicleta, quedant totalment prohibida la circulació de vehicles a motor dins del camí. No obstant això, s'autoritza el pas de vehicles dels veïns que hagin d'accedir a finques, ermites i als serveis de manteniment i urgències en general.

Amb la construcció del Camí Natural de Muntanyes de Prades es contribueix a diversificar l'activitat econòmica de la regió, potenciant l'oferta turística, s'impulsa la conservació dels espais naturals des de l'educació mediambiental i s'afavoreix la conservació del patrimoni cultural i tradicional, dotant de noves funcionalitats a infraestructures abandonades, permetent així la cura i transmissió del llegat cultural de la zona.

També permet satisfer la demanda social existent i posar en valor la riquesa i diversitat paisatgística de les zones plantejades per el seu traçat, al poder-se contemplar els contrastos existents entre els diferents trams, i promocionar l'acostament respectuós i integrat de la població al seu entorn ia la seva història.

A més aquest camí ofereix a l'usuari noves possibilitats d'oci i una forma de turisme alternativa i respectuosa amb l'entorn, que permet un apropament al medi rural per descobrir la biodiversitat i bellesa del valuós patrimoni natural.

Informació extreta de la web del Ministerio (11/04/2013)